مقالات

تغذیه و نیاز های غذایی جوجه گوشتی

تغذیه و نیاز های غذایی جوجه گوشتی

برای یادگیری اصول و نحوه و چگونگی و روش تغذیه و نیاز های غذایی جوجه گوشتی میتوانید با کارشناسان شرکت اذر جوجه در تماس باشید یکی از شروط اصلی برای رسیدن به حداکثر راندمان تولید ،تغذیه متعادل گله می باشد به همین دلیل تهیه یک جیره غذایی متعادل از نظر مواد غذایی (پروتئین ،کربوهیدارات ،چربی ،مواد معدنی و ویتامین ها)که جوابگوی احتیاجات پرنده باشد الزامی است .البته به همین اندازه که کمبود یک مواد مغذی در جیره غذایی موجب افت راندمان تولید می شود بالا بودن میزان همان ماده مغذی در جیره نیز علاوه بر ضرر اقتصادی به سلامت پرنده نیز لطمه وارد می کند،بنابراین تهیه جیره گوشتی نیاز به داشتن اطلاعات کامل از احتیاجات غذایی گله مورد پرورش ،ترکیب و کیفیت خوراک ها دارد.

از آنجا که بیشترین هزینه پرورش جوجه گوشتی مربوط به تغذیه می باشد توجه به تهیه جیره مناسب به نحوی که علاوه بر تامین کلیه نیاز های پرنده و تعادل بین آنها که باعث رشد سالم و سریع جوجه ها می گردد از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد الزامی است .برای رسیدن به این هدف باید از منابع خوراکی محدود و گران قیمت به بهترین نحو استفاده نمود زیرا کارایی خوراک(ضریب تبدیل غذایی)نقش عمده ای درهزینه های تولید دارد .

باید توجه داشت فقط با فرمول مناسب غذایی و استفاده از مواد مرغوب می توان به حداکثر بهره دهی خوراک در گله دست یافت.برنامه های تغذیه ای جوجه  گوشتی شامل جیره آغازین ،جیره رشد و جیره پایانی هستند.

یک برنامه غذایی باید بر اساس وزن مورد نظر وسنی که جوجه های گله کشتار می شوند تنظیم شود.

جیره آغازین

استفاده از جیره آغازین برای جوجه های گوشتی تا 10 روزگی توصیه شده است .جیره آغازین سهم اندکی از هزینه های کل دان یک دوره را شامل می شود از این رو تصمیم گیری برای فرمول نویسی آن باید بیشتر براساس رسیدن به عملکرد مطلوب جوجه ها و سود آوری باشد تا مقرون به صرفه بودن قیمت ها .

مزایای به حداکثر رساندن جذب مواد غذایی جیره در اوایل دوره رشد جوجه های گوشتی و متعاقب ان عملکرد مطلوب جوجه ها به خوبی ثابت شده است ،توزیع دان بر اساس مقادیر پیشنهاد شده ،رشد بهینه و حداکثر را در طول این دوره بحرانی تضمین می کند.

جیره رشد

جیره رشد در جوجه های گوشتی بعد از جیره آغازین و عموما به مدت 14 تا 16 روز مصرف می شود .یکی از تغییرات در برنامه غذایی از جیره آغازین به رشد (در صورت استفاده از دان پلت )،همانا تغییر در بافت دان از کرامبل به پلت است .با توجه به اندازه پلت تولید شده شاید لازم باشد در اولین نوبت تغذیه با فرمول رشد فاز دان کرامبل یا پلت ریز استفاده نمود .در خلال این دوره ،رشد جوجه ها تا رسیدن به وضعیت داینامیک ادامه دارد.از این رو پرنده به مقادیر کافی مواد مغذی قابل جذب نیاز دارد ،برای به حداکثر جذب مواد غذایی ،فراهم بودن سطوح کافی مواد ویژه انرژی و اسید های آمینه امری حیاتی است.

جیره پایانی  

جیره پایانی در برنامه غذایی جوجه های گوشتی از نظر حجم دان مصرفی و هزینه بیشترین سهم را دارد.بنابراین بسیار مهم است که طراحی این بخش از برنامه غذایی به صورتی باشد که بالاترین میزان سرمایه قابل بازگشت را با توجه به نوع تولید داشته باشد .جیره پایانی را می توان از روز 25 تا پایان دوره در اختیار پرنده قرار داد.احتمال نیاز به ارائه جیره ثانویه پایانی در گله هایی که دیرتر از 42 تا 43 روزگی روانه کشتارگاه می شوند وجود دارد که از 42 روزگی تا انتهای دوره تعیین می گردد.

استفاده از یک یا چندمرحله جیره پایانی به موارد زیر بستگی مستقیم دارد:

1.وزن مورد نظر کشتار

2.طول دوره پرورش

3.نوع برنامه غذایی

حذف باقیمانده های دارویی قبل از کشتار می تواند باعث تحمیل یک دوره جیره پایانی اضافی به مرغداران شود.این دوره تحمیلی باید به اندازه کافی ادامه داشته باشد تا اثرات باقیمانده و مضر داروهای مصرفی در جوجه ها را قبل از کشتار از بین ببرد.طبق قانون ،دوره حذف باقیمانده های دارویی برای داروهای مصرف شده باید طبق دستورالعمل کارخانه های دارو سازی باشد.

نیاز های غذایی جوجه گوشتی

عواملی از قبیل سویه ،سن ،شرایط اقلیمی ،برنامه مدیریتی،بیماری ها ،تراکم و غیره روی نیاز های مغذی جوجه های گوشتی تاثیر می گذارد بنابراین یک برنامه تغذیه ای منطقی بر اساس سن ،سرعت رشد ،وزن و سن کشتار تنظیم می شود تا از جمع شدن چربی در حفره بطنی ،سندرم مرگ ناگهانی وسایر عارضه های حاصل از رشد سریع جلوگیری شود.

فرمول دان باید گونه ای تنظیم شود که تحت هر شرایطی مواد غذایی مورد نیاز به طور کامل و متعادل با روند رشد در اختیار پرنده قرار گیرد.

شرکت های تولید کننده جوجه یک روزه ،کتابچه راهنمایی را در اختیار مرغداری قرار می دهند که نیازهای غذایی سویه مورد پرورش و مشخصات جیره مصرفی دوره پرورش آنها مشخص شده است .بهتر است مرغداران از جدول استاندارد سویه جوجه گوشتی مورد پرورش استفاده نمایند.

تغذیه و استرس گرمایی

برای کاهش اثرات استرس گرمایی بایستی مقدار کافی مواد مغذی در جیره وجود داشته باشد.همچنین بالا بودن قابلیت هضم مواد غذایی میتواند در کاهش استرس ها موثر باشد.استفاده از دان پلت شده  با کرامبل با کیفیت درتغذیه جوجه ها سبب می شود که به هنگام مصرف خوراک ،انرژی کمتری صرف شده و گرمای تولید شده کاهش یابد کیفیت فیزیکی خوراک در  صورتی که مطلوب باشد می تواند جذب مواد را در ساعت خنک روز و نیز قابلیت پذیرش دان برای پرنده را افزایش دهد.استفاده از چربی ها با هدف بالا بردن غلظت انرژی جیره در هوای گرم نتایج مثبتی در برابر استرس گرمایی دارد.باید تلاش شود جیره با پروتئین کمتر و با استفاده از اسید های آمینه سنتیک به ویژه متیونین و ایزین بالانس شود دسترسی به آب خنک با املاح کم،حیاتی ترین مسئله در هنگام استرس گرمایی می باشد.استفاده به جا از ویتامین ها و الکترولیت ها در دان یا آب درمقابله با تنش های محیطی اطراف  به پرنده کمک خواهد کرد.

تغذیه و محیط

نیتروژن و گاز آمونیاک را می توان با کاهش پروتئین خام اضافی در جیره کنترل کرد.به این منظور در فرمولاسیون جیره های مصرفی بایستی بالانس اسیدهای آمینه ضروری قابل هضم نسبت به مقدار حداقل پروتئین خام صورت گیرد.همچنین درصورت دقت در جیره نویسی می توان دفع مازاد فسفر را کاهش داده که این مساله از راه فرمولاسیون دقیق و استفاده از آنزیم فیتاز میسر می باشد.

تغذیه و کیفیت بستر

کیفیت بستر رابطه مستقیمی با سلامت پرنده دارد .هر چه رطوبت بستر کمتر باشد گاز آمونیاک کمتری از بستر متصاعد و در فضای سالن پخش می گردد که به کاهش استرس های تنفسی کمک می کند .همیشه تمیز کردن بستر نگه داری جوجه های گوشتی مرغ های گوشتی و پاکیزه بودن ان جا بهترین روش برای جلوگیری از مریض شدن و پیشگیری از بیمار شدن مرغ های گوشتی میشوند .

برنامه های تغذیه ای که می تواند به بهبود کیفیت بستر کمک نماید عبارتند از :

1.بالا بودن سدیم در آب مصرفی می تواند بستر را مرطوب سازد .

2.از به کار بردن مواد با قابلیت جذب پایین و یا جیره با فیبر زیاد پرهیز نمایید.

3.استفاده از سطوح  پایین پروتئین خام در جیره

4.در جیره تنظیمی از چربی های حیوانی و گیاهی  با کیفیت مطلوب استفاده کنید که در جلوگیری از اختلالت  روده ای و متعاقب آن مرطوب شدن بستر موثرند. در هر صورت برای اموزش ابتدایی اصول و روش های تغذیه و نیاز های غذایی جوجه گوشتی این مقاله پر محتوا را مطالعه نمائید .

 در کل با توجه به موارد زیر می توان ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی را بهبود بخشید :

1.توجه به عوامل تغذیه

2.دسترسی به آب و غذا

3.تهویه مناسب

4.برنامه نوری مناسب

5.برنامه خوراک دهی مناسب

6.حذف جوجه های ضعیف

7.کنترل بیماری ها و رعایت اصول بهداشتی

8.مدیریت خوب
برای استعلام قیمت فروش تخم نطفه دار مرغ و تخم نطفه دار مرغ گوشتی و تخم نطفه دار مرغ محلی و خرید تخم نطفه دار و مشاهده نژاد های مرغ و خروس و تخم نطفه دار انها و خرید تخم نطفه دار مرغ و خرید تخم نطفه دار طوطی و خرید تخم نطفه دار طوطی کاسکو و خرید تخم نطفه دار کاسکو و تخم نطفه دار قرقاول و تخم نطفه دار غاز و تخم نطفه دار قو غاز و خرید دستگاه جوجه کشی و تخم نطفه دار مرغ تخم گذار میتوانید از بخش فروشگاه انلاین تخم نطفه دار این شرکت بازدید بفرمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *