مقالات

مدیریت گله مادر و تغذیه غاز ها

مدیریت گله مادر غاز و تغذیه غازها

برای آشنایی با روش و اصول و نحوه نگه داری غاز ها میتوانید با ما در ارتباط باشید. هم چنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طیور و طوطی سانان مانند قرقاول امریکایی و طوطی هایی مانند کاسکو و غاز ها و اردک ها و مرغ های گوشتی و تخم گذار و زینتی میتوانید از صفهه اول سایت شرکت آذر جوجه باردید فرمائید.

مدیریت و تغذیه گله های مادر از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است چرا که با نرخ زاد و ولد که شامل تعداد تخم ،درصد باروری،درصد جوجه کشی و متعاقب آن میزان تولید جوجه می باشد رابطه مستقیم دارد.

در رابطه با میزان تخم گذاری در غاز ها باید توجه داشت که تعداد تخم های گذاشته شده هر غاز نسبت به مرغان تخم گذار بسیار پایین است. اگر چه غازهای نژاد آسیایی نسبت به نژاد های اروپائی تولید تخم بیشتری دارند اما در بیشتر نژاد ها تعداد تخم های گذارده شده در سال حتی اگر گله دارای مدیریت و تغذیه خوبی هم باشد بیشتر از 40 تا 70 عدد نمی شود.

در گله های مادر انتخاب نرها و ماده ها بسیار مهم است،این کار معمولا 2 تا 3 ماه قبل از شروع تخم گذاری صورت می گیرد، همچنین تخم گذاری در گله ها از اویل فصل زمستان شروع می شود.
بهترین مرکز خرید تخم نطفه دار در ایران شرکت آذر جوجه میباشد.

توجه داشته باشید که برای انتخاب یک گله مادر غاز خوب باید به نکات زیر توجه داشت:

1.رابطه جنسی هر غاز انتخاب شده باید معلوم باشد.

2.برای هر 4 غاز ماده باید 1 غاز نر در نظر گرفته شود.

3.مشخص کردن غازهای انتخاب شده به وسیله تعیین هویت.

4.انتخاب غازهای بی عیب و سالم که بتوانند در گله مادری برای 4 تا 5 سال بمانند.

5.غاز های که دارای عیوبی مانند کجی استخوان جناق سینه ،چشمان بدفرم ،انگشتان پای کج یا نوک بدشکل هستند باید جدا شوند.

در بعضی موارد انتخاب غازها برای گله مادری ممکن است بر اساس وزن و یا تعداد تولید تخم صورت پذیرد. اگر بر اساس وزن سنجیده شوند آن گاه باید وزن تمام ماده های انتخابی کمتر از وزن میانگین ماده های گله و وزن تمام نرهای انتخابی 10 – 20 درصد سنگین تر از وزن متوسط نرهای گله باشد.

اگر تعداد تخم ملاک باشد،غاز های نر و ماده باید به صورت انفرادی انتخاب شوند و از گله هایی باشند که در دومین و یا چندمین سال تخم گذاری قرار دارند و همچنین رکورد تولید تخم مادرانشان در دسترس باشد.

دوره پیش از تخم گذاری در غاز ها

بعد از اینکه غاز ها انتخاب شدند ممکن است آنها حدود دو ماه قبل از تخم گذاری در کنار دیگر غاز ها نگهداری شوند ،در این شرایط باید آنها را برای ایجاد گله های مادر از دیگر غاز ها جدا نمود.

باید توجه داشت که این کار برای بالا بردن نرخ باروری ضروری است و دانستن این نکته بسیار مهم است که برای جلوگیری از وقوع مشکلات بیشتر برای گله و جوجه غاز های متولد شده باید از والدینی در گله استفاده نمود که خصوصیت فیزیکی شان چندان با هم تفاوت نداشته باشدبه عنوان مثال غاز های با پر های سفید خاکستری که شبیه هم هستند.

ایجاد گله مادر درست قبل از تخم گذاری می تواند باعث ایجاد جنگ و نزاع و کاهش در عملکرد ماده ها و افزایش مرگ و میر و تلفات شود، در این راستا توصیه می شود گله های مادر 2 تا 3 ماه قبل از تخم گذاری ایجاد شوند غاز ها ترجیح می دهند در آب جفتگیری کنند،این کار با شرایط عمومی غاز و تمیز ماندن تخم ها کمک می کند.

در بیشتر مواقع لازم است رفتار پرندگان در طول هفته های  اول که در گله قرار گرفته اند زیر نظر گرفته شوند. در گله های مادر برای هر 4 ماده یک نر درنظر گرفته می شود.

گله های مادر برای یک دوره 2 ال 3 ساله و حداکثر 4 ساله جهت تخم گذاری نگهداری می شوند، به همین دلیل می توان در هر سال 25 درصد جایگزینی انجام داد(معمولا در نژاد های سنگین به ازای هر غاز نر 3 غاز ماده و در نژاد سبک مانند نژاد چینی به ازای هر غاز نر 5 غاز ماده نگهداری می شود. بهترین و بارورترین و تضمینی ترین تخم نطفه دار غاز و تخم نطفه دار قوغاز را میتوانید از گروه صنعتی بزرگ آذر جوجه خرید کنید.

در رابطه با این موضوع ،ماده های جایگزین را می توان از نظر تعداد تخم و این که با چه نر هایی جفت گیری نموده اند مورد بررسی قرار داد.

در مورد نرها نیز باید به این موضوع توجه داشت که در زمان جایگزینی آن ها در گله لازم است که در این زمان و حداقل دو ماه قبل از شروع فصل جفت گیری حذف و یا اضافه شوند. در صورت لزوم لازم است که گله غاز های نر به دو گله نر های قدیمی و نر های جدید تبدیل شوند .

اسپرم هر 3 روز در نرها ذخیره می شود و این اسپرم ذخیره شده برای بارور کردن 12 عدد غازه ماده کافی است. تخم های غاز ماده 3 روز بعد از ورود اسپرم بارور می شود و غاز های ماده می توانند تا 6 روز پس از جفت گیری بارور بمانند.

مدیریت گله های مادر بسیار حائز اهمیت است. در سیستم نگهداری باز،مدیریت تغذیه گله های مادر در دوره رشد بسیار مهم است. گاهی اوقات برای جلوگیری از چاق شدن غاز ها در دوره رشد باید سطح بالایی از محدودیت های غذایی را اعمال نمود.

با کیفیت ترین تخم نطفه دار غاز در پرورشگاه آذر جوجه در ارومیه و اردبیل موجود میباشد برای خرید تخم نطفه دار غاز محلی و اکراینی و روسی و تولوز و وحشی و انواع غاز های کمیاب میتوانید با ما در ارتباط باشید.

تحقیقات اخیر نشان داده است که برنامه غذایی برای گله های مادر در دوره 2-3 ماه قبل از تخم گذاری می توان نقش مستقیم و بسزایی در تعداد جوجه غاز های متولد شده (در هر غاز)داشته باشد، همچنین باید توجه داشت که نتیجه به کار بستن برنامه غذایی در گله های مادر در دوره اول و در دوره های بعدی تخم گذاری موثر است.

در فرایند تخم گذاری غاز باید مواردی مورد توجه قرار گیرد از جمله:

اندازه گیری وزن غاز ها در طول هر دوره تخم گذاری است ،توصیه می شود که دو ماه قبل از تخم گذاری وزن پرنده ماده 80 تا 85 درصد وزن پرنده ماده بالغ باشد.

میزان تغذیه گله های مادر در دو ماه قبل از دوره تخم گذاری باید افزایش یابد،بنابراین 1 یا 5/1 ماه قبل از تخم گذاری وزن غاز ها به 90 – 100 درصد پرندگان بالغ می رسد.

در زمان اعمال محدودیت تغذیه ای غازها در طول دوره نگهداری به نکته باید توجه نمود:

1.جیره نگهداری آن ها در سن 9-12 هفتگی به جیره تخم گذاری تبدیل شود.

2.بعد از اتمام دوره تخم گذاری جیره تخم گذاری مجددا به جیره نگهداری تبدیل شود.

برای تنظیم جیره غاز باید نژاد،سن ،وزن غازها مشخص شود،معمولا پروتئین خام مورد نیاز 12-14 درصد انرژی متابولیسمی 2600-2300 کیلو کالری در کیلوگرم است.

غاز ها را می توان به طور مداوم با استفاده از علوفه ای که در مراتع و چراگاه وجود دارد و یا به وسیله جیره های ساخته شده با فرمول های مخصوص تغذیه نمود.در هر دو حالت باید محدودیت غذایی لازم اعمال شود تا از اضافه وزن غاز ها در اثر پرخوری جلوگیری به عمل آید.

در نتیجه تغذیه و محدودیت غذایی که برای غاز ها اعمال می شود،اضافه وزن غاز ها  در دو ماه قبل از شروع تخم گذاری به 80 تا 85 درصد وزن غاز بالغ  می رسد.در حالت معمول میزان جیره نگهداری برای هر غاز با در نظر گرفتن سن،نژاد ،وزن و دیگر شرایط ،بین 100 تا 200 گرم در روز می باشد.

در ادامه به شرح و توضیح 3 روش و دیدگاه که در تغذیه غاز ها وجود دارد می پردازیم :

1.روش اول در رابطه با سیستم بسته و یا مناطقی اعمال  می شود که به مراتع و چراگاها دسترسی ندارند. در این شرایط تغذیه غاز ها به وسیله جیره دستی  روزانه انجام می شود و در مجموع احتیاجات غذایی غاز ها با مخلوط دانه ها و مکمل های ویتامینه و معدنی تامین می گردد. فروش تخم نطفه دار قرقاول کمیاب و فروش تخم نطفه دار قرقاول بلژیکی در این شرکت با تضمین انجام میشود.

2.روش دوم برای شرایطی که دسترسی به مراتع وجود دارد مطلوب می باشد در این روش از دانه های ارزان قیمتی که به راحتی در دسترس است استفاده می گردد.

از فواید این روش آن است که کمبودهای موجود در مواد مغذی دانه ها از جمله اسید آمینه،ویتامین ها و مواد معدنی را می توان با استفاده از چرای غازها در مراتع و چراگاه ها تامین نمود،همچنین همانطور که می دانیم میزان مصرف دانه ها بر روی وزن غاز ها موثر است در نتیجه با چرای غاز ها در مراتع می توان تا حدود زیادی از اضافه وزن ناگهانی غازها جلوگیری نمود.

در پاییز و زمستان که رشد علوفه ها کم است و یا متوقف می شود،غاز ها را می توان با خوراک هایی از جمله یونجه خشک،سیلو و یا ریشه گیاهان زراعی تغذیه نمود.

3.در دیدگاه سوم ،اعتقاد بر این است که احتیاجات غذایی غاز ها در طول دوره نگهداری به تنهایی از مراتعی که دارای علوفه های با کیفیت بالا هستند تامین گردد.در این شرایط اگر غاز ها دچار کاهش وزن شدید شوند، باید از مکمل های غذایی مانند ضایعات ،دانه های و دیگر منابع استفاده نمود.

در محدودیت غذایی با استفاده از جیره ای به میزان انرژی 700 کیلوکالری در روز به ازای هر پرنده،در طول دوره اول  تخم گذاری (320 گرم غذای روزانه شامل 2200 کیلوکالری بر کیلو گرم انرژی در جیره)با کاهش ناچیز و بدون تاثیر در تخم گذاری بعدی مصادف است.

این روش باعث افزایش معنی دار باروری شده و نتیجه آن افزایش 4 جوجه غاز در هر دوره تخم گذاری به ازای هر غاز ماده است .

در پایان این دوره  اضافه وزنی معادل 1-2/1 کیلوگرم در هر پرنده خواهیم داشت ،این نتایج در سال اول تولید خوبی دوره های تخم گذاری بعدی خواهد بود.فروش تخم نطفه دار غاز و فروش تخم نطفه دار قو در این شرکت با دستگاه جوجه کشی به صورت 100 درصد تضمینی انجام میشود.

بر اساس تجربه دیگری که مورد آزمایش قرار گرفته است،اعمال محدودیت غذایی برای سطح انرژی 750 کیلو کالری در روز برای هر پرنده در دوره تخم گذاری موجب کاهش تولید تخم و افزایش باروری خواهد بود.

در شرایط یکسان ،تعداد جوجه های تولید شده با این محدودیت غذایی بیشتر خواهد بود، این در حالی است که نیاز غذایی جنس نر و ماده در طیور اهلی با یکدیگر متفاوت است. ولی به دلیل تعداد اندک غازهای نر در هر گله برنامه غذایی متفاوتی برای آنها اعمال نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *