مقالات

پرورش جوجه بوقلمون

پرورش جوجه بوقلمون

پرورش جوجه بوقلمون های جوان یکی از مراحل مهم پرورش بوقلمون است .در این دوره جوجه های جوان در زیر مادر مصنوعی گرم و در محیط محصور  بسرعت رشد می کنند.

مادر مصنوعی منبعی گرمایی است که دمای مورد نیاز را برای حفظ دمای بدن جوجه بوقلمون ها تامین می کند مادر مصنوعی ممکن است گازی و یا الکتریکی باشد.

خرید تخم نطفه دار طیور در این شرکت به صورت چهار فصل سال انجام می شود.

یکی از مهمترین فاکتورها در پرورش بوقلمون استفاده از جوجه بوقلمون های با کیفیت  خوب است و استفاده از جوجه بوقلمون های با کیفیت خو و تامین فضا ،خوراک و آب کافی یکی از پایه های اصلی پرورش مناسب بوقلمون می باشد.

وضعیت سلامتی  بقا و رشد جوجه ها مشابه نیست ،جوجه های ضعیف شانس بقای کمی دارند و ممکن است مشکلاتی را در کل دوره ی پرورشی شان متحمل شوند.نکته مهم دیگر مراقبت صحیح از بوقلمون های جوان به ویژه در طول 2 تا 3 هفته اول زندگیشان است .تامین خوراک با کیفیت خوب و مقدار آب تمیز و تازه بسیار ضروری است .

پرورش پولتهای جوان بوقلمون یکی از کار های جذاب و مهم پرورش بوقلمون است در طول این دوره جوجه بوقلمون ها به سرعت در کنار یک مادر مصنوعی گرم و در محیط مطمئن رشد می کنند،همچنین قبل از ورود جوجه بوقلمون ها به سالن های پرورشی باید نکاتی را رعایت کرد.

درصورت استفاده قبلی از سالن پرورش باید سالن و تجهیزات داخل آن را قبل از ورود جوجه بوقلمون ها تمیز و ضد عفونی کرد در واقع باید بستر و مواد چسبیده به کف سالن ،دیواره ها ،سقف و کل  تجهیزات داخل سالن را به طور کامل شست.

محافظت در برابر هوای سرد فمرطوب،خشکی و شکار از نکات ضروری پرورش بوقلمون است،تامین فضای عاری از موش و انبار  سایه بان مناسب در محیط پرورش مناسب است.

باید محیط پرورش و همه وسایل سالن تمیز و ضد عفونی شده باشند مخصوصا هنگامی که جوجه بوقلمون ها قبلا در سالن پرورش یافته باشند.بخاطر خطر انتقال بیماری ها ،محیط پرورش جوجه بوقلمون ها باید عاری از هر گونه الودگی باشد.

بلک هید بیماری خطر ناکی در بوقلمون ها است که جوجه بوقلمون ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد اما قادر به انتقال این بیماری می باشند در واقع آنها را به صورتی ناقل بیماری می کند.

بعد از تمیز کردن فضای پرورش باید همه چیز قبل از ورود جوجه ها خشک شود در ابتدا جوجه بوقلمون ها به گرمای مادر مصنوعی احتیاج دارند.دمای محیط پرورش جوجه ها باید مناسب باشد تا از شوک سرمایی جوجه ها و متوقف شدن رشد آنها جلوگیری شود .

دمای ابتدایی سالنهای پرورشی برای جوجه های یک روزه 35 درجه سانتیگراد است که با افزایش سن و رشد دمای کمتری برای آنها نیاز است. بهترین روش برای دستیابی به دمای مناسب مشاهده رفتار جوجه ها در سالن است .

در صورت پایین بودن دما جوجه هادر زیر مادر مصنوعی در کنار یکدیگر جمع می شوند و باید در این شرایط مادر مصنوعی پایین آورده شود اما در صورتی که پرندگان در حاشیه های مادر مصنوعی پراکنده شوند و از قسمت های مرکزی آن دوری کنند نشان دهنده بالا بودن دمای محیط است و مادر مصنوعی باید بالا برده شود.

بستری تمیز و مناسب مانند تراشه چوب برای جذب رطوبت محل پرورش جوجه بوقلمون ها نیاز است .حدود 8 سانتیمتر بستر کافی است .استفاده از یک کاغذ با سطح زبر بر روی بستر در چند روز اول مفید می باشد.

این کار به حفظ تعادل  پرندگان در هنگام لغزش کمک می کند و از اسیب های احتمالی تاندون های پا جلوگیری می کند ،اینکار نیز از مصرف بستر ت.سط بوقلمون ها قبل از عادت آنها به مصرف دان اصلی جلوگیری می نماید .

بعد از عادت کردن جوجه به مصرف دان و توانایی ایستادن بر روی پا این کاغذ ها می توانند برداشته شوند برای گله های کوچکتر یک تکه پارچه حوله ای مناسب خواهد بود.برای جمع کردن و محصور کردن پرنده ها در محیط پرورش می توان از یک تکه دیوار چوبی یا مقوایی با ارتفاع 60 سانتی متر استفاده نمود .

این حصار های پرورشی در بازار وجود دارند ویا قابل ساخت می باشند این حصار ها از کوران هوا در محلهای پرورشی جلوگیری کرده و جوجه ها را در محیط گرم جمع می کنند.

دان و آب باید در تمام مراحل پرورش به صورت آزاد در دسترس جوجه ها باشد.بسته به تعداد پرندگان،آبخوریها می توانند  اتوماتیکی یا دستی باشند اما در صورتی که از آب خوری های زمینی (بر روی بستر) استفاده شود،باید آنها را بر روی پایه های سیمی مشبک قرار داد تا از ریختن آب بر روی بستر و خیسی بستر جلوگیری نمود.

بستر های خیس محل های مناسبی برای پاتوژنهایی مانند کوکسیدیا است ،در روز های اولیه باید از ظروف دانخوری زمینی یا از تکه های فیبری یا مقوایی استفاده کرد .

فضای کمی برای جوجه بوقلمون ها در اوایل دوره پرورش لازم است اما با افزایش رشد فضای بیشتری برای آنها لازم است.در فضای بزرگتر می توان جوجه ها را به آسانی به بسترهای تمیز منتقل نمود و بستر های قبلی را تمیز کرد.

بعد از سن چهار هفتگی می توان جوجه بوقلمون ها را به فضای اصلی پرورش انتقال داد در صورت سرد بودن هوای بیرون نباید آنها را قبل از سن 8 هفتگی به بیرون از سالن پرورشی منتقل کرد.

استفاده از درهای معمولی که به طرف بیرون باز می شود برای بیرون رفتن آسانتر پرندگان بزرگتر به داخل و خارج مناسب هستند.در صورت استفاده از سالنهای با دیوار های مرتفع یک درب شیبدار برای خروج و ورود توصیه می شود. بهترین فروشگاه تخم نطفه دار شرکت آذر جوجه در خدمت شماست.

 

آماده سازی سالن پرورش جوجه بوقلمون ها

قبل از ورود جوجه ها به سالن باید کارهای ضروری انجام شود در صورت استفاده قبلی سالن پرورش برای مرغ و بوقلمون ،تمیز و ضد عفونی کردن سالن و تجهیزات داخل آن قبل از ورود جوجه بوقلمون های جوان ضروری است.باید تمامی بستر و مواد چسبیده به دیوار ،کف و یا تجهیزات برداشته شوند.

کف،دیوار ها ،سقف و تجهیزات باید بطور کامل شسته شوند.بعد از شستن ،ساختمان و تجهیزات باید از اسید کرسیلیک یا یکی از ترکیبات فنولی یا آمونیومی در دسترس،ضدعفونی شوند.این ضد عفونی کننده ها طبق دستورالعمل های مربوطه برای جلوگیری از آسیب جوجه ها و افراد توسط ماده ی ضدعفونی کننده استفاده می شوند .بعد از تمیز وضد عفونی کردن تجهیزات و امکانات ،باید قبل از ورود جوجه ها سالن پرورش را خشک کرد.

سالن پرورش باید جایگاهی با عایق مناسب و بدون کوران هوا باشد و تهویه خوبی داشته باشد تا از عفونتهای ششی جلوگیری شود و فضای مناسبی برای پرندگان تامین کند.

نیازهای بوقلمون بر اساس سن پرندگان متفاوت است ،میزا عایق مورد نیاز ساختمان های پرورش بستگی به زمان انجام آن دارد یک ساختمان دارای عایق مناسب باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شودو هزینه های پرورش را کاهش می دهد و به گرم و خشک نگهداشتن بوقلمونهای جوان کمک می کندو پرورش بوقلمون را در هر فصل از سال ممکن می سازد.

دلیل اصلی پرورش بوقلمون در سالن ،محافظت آنها از شرایط آب وهوایی است .همچنین سالن بوقلمون ها را از شکار شدن محافظت می کند و انتشار عوامل بیماری زا را کاهش می دهد ،بعلاوه در شرایط سالن جداسازی بوقلمونها بر اساس سن به راحتی صورت می گیرد.

در هنگامساخت سالن باید عواملی مانند موقعیت و عرض سالن ،فاصله از سایر سالنها و موقعیت جغرافیایی محل مورد توجه قرار گیرد.جهت سالن با توجه به خورشید وجهت بادهای متداول مهم است .

جهت غربی-شرقی ترجیح داده می شودزیرا مقدار گرمایی دریافتی را در تابستان به حداقل می رساند.همچنین ساختمان باید طوری ساخته شود که برای خشک شدن بستر یا فضولات بادهای رایج را بگیرد.

عرض سالن نباید بیش از 10 متر باشدزیرا عرض بیش از 10 متر باعث ایجاد مشکلاتی ازقبیل تهویه به خصوص در صورت در صورت استفاده از سالنهای یکطرف باز برای پرورش استفاده می گردد.سالن پرورشی باید فاصله قابل قبولی از سایر سالنها داشته باشد تا انتشار بیماری به حداقل برسد موقعیت جغرفیایی محل نیز باید مرتفع باشد و دارای شیبهای تندی نباشد.

بستر سالن پرورش باید دارای تراشه چوب تمیز باشد این بستر نه تنها رطوبت جذب می کند و محیط گرمی را برای پرندگان فراهم می کند بلکه محیطی برای غلطاندن پرندگان در سیستم های پرورشی بسته فراهم می کند.

بوقلمون ها به آسانی دچار وحشت می شوند ،بنابراین در هنگامی که پرندگان بیرون از سالن هستند و یا در طرف دیگر سالن هستند بهتر است سالن زیر رو شود و یا به بستر قبلی اضافه شود .ورود به سالن پرورش یا نزدیک شدن به بوقلمون ها باید به آرامی صورت گیرد زیرا حرکت های خیلی سریع باعث وحشت بوقلمون ها می شود .

گرفتن پرندگان در کنار دیوار یا دیگر تاسیسات در شرایط پرورشی متراکم و در داخل سالنهای پرورشی منجر به آسیب نوک آنها می شود.

آبخوریها باید آویز باشند و یا روی شبکه های سیمی فلزی قرار گیرند و دانخوریها نیز بایدبه طریق مشابهی تنظیم شوند.بوقلمون ها پرنده های هستند که  به نشیمنگاه نیاز دارند بنابراین باید این نشیمنگاه ها در داخل یا بیرون از سالن در دسترس باشند.در داخل سالنهای پرورشی حداقل 40 سانتیمتر فضای نشینمنگاه برای هر پرنده لازم است.معمولا نشیمنگاه های چوبی استفاده می شود.ارتفاع آنها از سطح زمین باید حدود 45 سانتیمتر و قطر آنها 8 سانتیمتر باشد به هر حال بعضی از پرندگان سنگین نمی توانند بر روی آنها بنشینند.

بهترین نوع و نژاد دار تخم نطفه دار بوقلمون را از شرکت آذر جوجه بخواهید تا گله ای بسیار ارزشمند و نژاد دار را داشته باشید. تخم نطفه دار بوقلمون خال چشمی تخصص ماست

در کل می توان بوقلمون ها را به گونه هایر مختلفی پرورش داد از جمله:

1.پرورش بوقلمون در مرتع

2.پرورش بوقلمون در سالن

3.پرورش بوقلمون در فضای سرپوشیده

4.پورش بوقلمون در سیستم حیاط

جوجه کشی و جوجه در آوری در بوقلمون

برای تولید جوجه های با کیفیت باید نکاتی رعایت شود تا در آینده دارای گله ای با کیفیت و سالم شوید .برای این کار باید تخم های بوقلمون روزانه سه مرتبه از بین بوقلمون ها جمع آوری شود که این دفعات با توجه به تمایل پرندگان به آشیانه های خاص و در شرایط آب و هوای نامناسب مانند روزهای با  رطوبت ودمای هوای بالا بیشتر خواهد شد این تعدد در دفعات جمع آوری از بروز مشکلاتی چون یخ بستگی ،شکستگی وکثیف شدن تخم ها  وهمینطور کرچ شدن بوقلمون های ماده جلوگیری می کند .

برای جوجه کشی باید تخم های سالم جدا شوند و تخم های فاسد،ترک دار و یا آنهای که دارای پوسته های نازک هستند برای جوجه کشی مناسب نمی باشند .تخ های که دارای پوسته های کثیف هستند نیز باید با محلول های تمیز کننده و یا سمباده های نازک تمیز شوند توجه داشته باشید که تخم ها باید در دمای بالاتر از دمای تخم شسته و تمیز شوند تا به نطفه آسیب نرسد.

تخم های کثیفی که در روز های گرم و مرطوب جمع آوری می شوند به راحتی باعث ایجاد آلودگی  مخصوصا در دوران هچری برای دیگر تخم ها خواهند شد .

شما باید تنها تخم های کثیف و دارای آلودگی را شست وشو بدهید وتخمهای تمیز نیازی به این کار ندارند توجه کنید که شستن تخم های کثیف و تمیز باهم بیشتر باعث آلودگی و پایین آمدن راندمان جوجه آوری در دروان جوجه کشی بوقلمون ها می شود.در کل بهتر است با تمیز نگهداشتن آشیانه های بوقلمون از کثیف شدن تخم های بوقلمون جلوگیری کنید.

اگر تعداد بوقلمون های شما کم است و دستگاه جوجه کشی بزرگ تر از ظرفیت تخم های بوقلمون است مجبور می شوید تخم های بوقلمون را بیش از 7روز نگهداری که در این شرایط توصیه میشود برای داشتن راندمان بهتر موارد زیر را رعایت کنید:

1.تخم های بوقلمون را در شانه های تخم مرغی به صورتی که سر پهن تخم مرغ رو به بالا است نگهداری کنید.

2.شانه ها را طوری روی زمین قرار دهید که در زاویه 25 تا 30 درجه از زمین باشند.

3.سعی کنید شیب شانه ها را هر روز یک مرتبه تغییر دهید تا راندمان جوجه شما افزایش یابد.

4.دمای محطی که تخم ها در آنجا جمع آوری می شوند باید 12تا 21 درجه سانتیگراد ورطوبت 75 درصد باشد.

جوجه کشی با استفاده از بوقلمون های کرچ شده :

زمانی که پرنده ها کرچ می شوند می توان با گذاشتن تخم ها در زیر پرنده آنها را تبدیل به جوجه نمود اما توصیه ما بر این است که بوقلمون های تخم گذار برای تخم گذاری حفظ شده و جهت جوجه کشی از راه های دیگری چون دستگاه های جوجه در آوری استفاده نمود .

برای جوجه کشی با استفاده از پرنده  باید محلی مناسب و آرام در نظر گرفته و جایگاه را برای بوقلمون کرچ آماده کنید هر بوقلمون کرچ می تواند حدود 1 تا 17 عدد تخم نطفه دار بوقلمون را به جوجه تبدیل کند،تخم ها به مدت 28 روز باید در زیر بوقلمون قرار بگیرند تا به جوجه تبدیل شوند .

به یاد داشته باشید که قبل از خواباندن پرنده بر روی تخم ها باید آنها را در جهت داشتن شپش و کک مورد آزمایش قرار داده و در صورت رویت این حشرات آنها را معالجه و درمان کنید .

استفاده از دستگاه های جوجه کشی برای جوجه در آوری در بوقلمون

قبل از اینکه تخم ها را در دستگاه های جوجه کشی قرار دهید باید دمای دستگاه و تخم ها تنظیم باشند ،دمای تخم ها باید به دمای معمولی اتاق رسیده و دمای دستکاه باید 37 درجه ورطوبت 58 تا 60 درجه داشته باشد زمانی که دستگاه به دما و رطوبت مورد نظر رسید تخم ها را داخل شانه های جوجه کشی به صورتی که سر پهن آنها رو به بالا است قرار داده و شانه ها را داخل دستگاه بگذارید روز شمار دستگاه را تا 25 روز در حالت ستر قرار دهید و سپس در سه روز آخر جوجه کشی گردش دستگاه را متوقف کرده و آن را در شرایط هچر قرار دهید در این زمان باید دمای دستگاه 36 و رطوبت 60 تا 62 درجه باشد تا جوجه ها بتوانند در جای خود ثابت شده و سر از تخم ها در بیاورند .

در بیست و چها ساعت اول جوجه ها لازم به آب و غذا نداشته و با جذب زرده می توانندزنده بمانند بعد از گذشت اولین روز جوجه ها را به سالن جوجه کشی در زیر لامپ های مادر مصنوعی انتقال داده و آب وغذای مناسب در اختیارشان بگذارید.

تخم نطفه دار بوقلمون بیوتی در این شرکت با تضمین نطفه ارائه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *